Nina Timmermans

Nina Timmermans


Nederland

 

Energie krijgen van de dingen die je doet, dat is het uitgangspunt in mijn werk. Ik ondersteun mensen bij hun ontwikkelvragen. Voor mij gaan die vragen in de kern over wat mensen drijft, wat voor hen betekenis heeft en hoe ze daar meer van kunnen doen. Wanneer je je daar op verbindt, gebeuren de dingen die er toe doen.   

 

Ik ondersteun mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en organisaties in het bouwen van krachtige relaties. Dit doe ik door op zoek te gaan naar persoonlijke energie en daar op aan te sluiten, door oplossingsgericht te werken. Ik doe dit door lucht te brengen in een gesprek over wezenlijke vragen of issues die spelen. Een waarderende kijk zorgt ervoor dat je elkaars kwaliteiten ziet en kunt benutten. Zo worden verschillen tussen mensen interessant, en niet iets waarvoor je elkaar uit de weg gaat. Ik werk op die plek waar individuele en organisatie ontwikkelvragen elkaar raken. Het aanknopingspunt voor verbinding is niet altijd even makkelijk of duidelijk te zien. Ik geloof dat hij er wel altijd is.

 

Uitzoomen

Het maken van verbinding vraagt soms om uitzoomen. Door bijvoorbeeld het grotere plaatje in kaart te brengen en te bespreken wat je als team of organisatie wilt bereiken. Wanneer helder is waar een organisatie naar toe wilt bewegen, kunnen we onderzoeken hoe leiderschap en professionalisering daaraan bijdragen. En dat geldt ook andersom. Een vraag over het ontwerp van een nieuw leiderschapstraject nodigt uit tot een gesprek over waar je als organisatie voor staat. Ik doe dit graag door een krachtig en inclusief proces vorm te geven waarin in korte tijd wordt gewerkt aan inhoudelijke resultaten. Bijvoorbeeld tijdens een ontwerpweek

 

Inzoomen

Verbinding vraagt soms ook om inzoomen. Stil staan bij dat wat er voor jou persoonlijk toe doet zodat je vanuit hier contact maakt met anderen. Dat vraagt om rust en ruimte in je hoofd, werk en leven. Ik onderzoek graag samen met jou waar en hoe je die kunt vormgeven. In ontwikkeltrajecten bouw ik ruimte in voor reflectie door mensen uit te nodigen om een klein experiment te bedenken en doen. Ik heb oog voor talenten van mensen en help te kijken waar en hoe je die meer kunt benutten. Ik zie dit als een continue proces en blijf dat zelf ook telkens weer aangaan, bijvoorbeeld door boek Leven van je tijd te maken. Of een wegwerkweek te organiseren.
 
Als professional werk ik graag in het onderwijs, vanuit die ervaring schreef ik samen met Take a Step het boek Waarderend leren in het voorgezet onderwijs. Als docent verzorg ik het vak Coaching en Ontwikkeling voor Human Resource Studies aan de Tilburg University.